Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
7219/12-2 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 23.10.2017 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 7219/12-2 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart