Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
6608/10-18 B
35/11-21 A
7321/4-1
6406/6-6 S
35/10-4 S
25/4-13 S
7220/11-5 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 20.09.2018 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 6608/10-18 B EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 35/11-21 A EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7321/4-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6406/6-6 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 35/10-4 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 25/4-13 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7220/11-5 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart