Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
16/1-31 S
36/1-3
7132/2-2
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 25.03.2019 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 16/1-31 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 36/1-3 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7132/2-2 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart