Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
35/9-14 A
34/2-5 S
6507/5-8
16/4-11
6506/9-4 S
6604/5-1
6506/11-10
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 18.03.2018 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 35/9-14 A EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 34/2-5 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6507/5-8 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 16/4-11 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6506/9-4 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6604/5-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6506/11-10 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart