Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
6705/7-1
7120/1-5
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 27.04.2017 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 6705/7-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7120/1-5 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart