Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
2/6-6 S
30/6-30
6307/1-1 S
7324/3-1
6406/2-9 S
6406/6-6 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 17.11.2018 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 2/6-6 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 30/6-30 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6307/1-1 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7324/3-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6406/2-9 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6406/6-6 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart