Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
7120/1-5
16/1-27
34/10-55 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 24.03.2017 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 7120/1-5 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 16/1-27 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 34/10-55 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart