Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
25/4-11
7435/12-1
6507/8-9
7220/11-4 A
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 17.08.2017 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 25/4-11 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7435/12-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6507/8-9 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7220/11-4 A EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart