Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
6608/10-18
6304/3-1
35/12-7
25/10-16 S
15/3-11
25/4-13 S
7220/11-5 S
16/1-28 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 20.07.2018 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 6608/10-18 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6304/3-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 35/12-7 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 25/10-16 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 15/3-11 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 25/4-13 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7220/11-5 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 16/1-28 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart