Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
6508/1-3
7324/6-1
24/9-13
16/5-7
6506/11-11 S
16/1-30 S
15/6-16 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 27.06.2019 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 6508/1-3 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7324/6-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 24/9-13 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 16/5-7 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6506/11-11 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 16/1-30 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 15/6-16 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart