Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
35/12-6 S
7221/12-1
6506/9-4 A
16/1-29 S
7220/11-5 S
16/1-28 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 26.05.2018 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 35/12-6 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7221/12-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6506/9-4 A EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 16/1-29 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7220/11-5 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 16/1-28 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart