Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
7219/9-2
31/7-2 S
7121/8-1
7220/11-4
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 22.06.2017 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 7219/9-2 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 31/7-2 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7121/8-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7220/11-4 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart