Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
6604/5-1
24/9-12 S
35/9-13
7219/12-3 S
30/8-5
6506/11-10
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 17.01.2018 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 6604/5-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 24/9-12 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 35/9-13 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7219/12-3 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 30/8-5 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6506/11-10 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart