Beveg markøren
over punktene
for lenker

Symbol for appraisal well Avgrensning
Symbol for wildcat well Undersøkelse
Aktive letebrønner
2/11-12 S
7132/2-2
7121/1-2 S
7132/2-1
31/7-3 A
35/11-22 S
6706/6-2 S
2/6-6 S
Oversikt - årets letebrønner
Oppdatert 19.01.2019 NPD logo
NPD.no Beveg musepeker over brønnsymboler for mere informasjon. Klikk for å åpne faktakart. 2/11-12 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7132/2-2 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7121/1-2 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 7132/2-1 EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 31/7-3 A EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 35/11-22 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 6706/6-2 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart 2/6-6 S EXPLORATION - Klikk for å åpne i Faktakart Klikk for å åpne Faktakart